algemeen menu

Zoek op de website
Waarmerk drempelvrij.nl Prioriteit 2; klik voor een reactie.
Stichting Platform Agenda 22

advies gemeentelijk beleid Rotterdam

hoofd menu

SPA22 stopt per 1 juli 2015!


Per 1 juli 2015 zijn de werkzaamheden van Stichting Platform Agenda 22 gestopt. De afgelopen jaren heeft SPA22 zich met verve ingezet voor gelijke kansen voor iedereen. Op basis van de 22 VN Standaardregels heeft SPA22 tientallen adviezen en rapportages uitgebracht over gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op mensen met een beperking en senioren.
Het college van B&W heeft besloten dat de subsidie van SPA22 per 1 juli eindigt en dat advisering aan het college van B&W vanaf die datum zal gebeuren door de nieuw op te richten Brede Raad Rotterdam.

Adviezen en rapportages inzien?
De rapportages en adviezen die SPA22 heeft uitgebracht, evenals de jaarverslagen over de periode van 2003 tot en met 2015 kunt u tot 1 januari 2016 op deze website blijven inzien. 

Contactgegevens

Met vragen en/of opmerkingen kunt u zich vanaf 1 juli 2015 wenden tot de Brede Raad via de website www.brederaad010.nl
Voor specifieke vragen aangaande de bestuursverantwoordelijkheid van SPA22 kunt u zich tot 1 januari 2016 richten tot p.daeter@agenda22-rotterdam.nl

Op 1 januari 2016 zal deze website niet meer beschikbaar zijn. 

 

gelijke kansen voor iedereen